Miljövänlig el från vindkraft
En av dagens viktigaste fråga är klimatfrågan. Den ekonomiska föreningen Kvarkenvinden jobbar ständigt för att värna om miljön genom att producera el genom vindkraft.
– Den här energin är helt oskadlig mot miljön. Att det också är ekonomiskt fördelaktigt är bara ett plus, berättar Håkan Karlsson, ordförande i Kvarkenvinden.
Den ekonomiska föreningen Kvarkenvinden erbjuder el från vindkraft. Företaget startade med 88 medlemmar som delade på produktionen från ett litet bonusverk på 600 kilowatt på piren i Holmsund i Umeå. Kvarkenvinden har sedan dess vuxit och omfattar för närvarande sju stycken vindkraftverk med en produktionskapacitet på ca 33 miljoner kilowattimmar och medlemmarna beräknas vara närmare 2000.

Föreningen går ut på att man köper in sig med insatser där varje insats ger ett tusen kilowatt timmar. För närvarande kostar det 6800 kronor. Då får man vindkraftsel i 20 år. Och för närvarande debiterar de en kostnad på 15 öre/kilowatt jämfört med vanlig ren el som ligger på 40-50 öre
– Villkoret för att gå med i föreningen är naturligtvis att man har pengar att köpa in sig för, säger Håkan. En normalvilla förbrukar ca 20 000 kilowattimmar och det skulle alltså kosta ca 136 000 kronor att köpa hela sin vindkraftsenergi från vår produktion. Å andra sidan kostar då elen bara 15 öre, så det är 3000 kronor man betalar för elen. Köper du från något annat ställe så skulle elen ha kostat runt 10 000 kronor. Så det är stora förtjänster man kan göra

Kvarkenvinden är en liten organisation.
– Vi består av en ordförande, en sekreterare, en ekonomifunktion, och så har vi nu också införskaffat en medarbetare som ska syssla med medlemsservice som tar hand om alla medlemmar som ringer och vill ha goda råd och hjälp, berättar Håkan.
Kvarkenvinden strävar inte mot att växa och bli jättestora. De förbereder istället för närvarande en förvaltningsfas, vilket innebär att de ska förvalta sina befintliga vindkraftverk i föreningen.
– Vi ska först och främst försöka se till att drift och underhåll har så låga kostnader som möjligt. Och att verken fungerar så länge som möjligt.

På hemsidan har de kalkyler, regler och stadgar. Kvarkenvinden har unika stadgar men de bygger på Stadgar om ekonomisk förening. Där står det vad man ger sig på när man går in i en ekonomisk förening. Föreningen har till exempel skyldighet att lösa ut medlemmen om den vill lösa in sina insatser. Man har också som medlem rätt att sälja sina insatser fritt på marknaden.

Kvarkenvinden

Bransch:
Vindkraft

Telefon: 090-125345
Fax: 090-772670


Email:
info@kvarkenvinden.se

Hemsida:
www.kvarkenvinden.se

Adress:
Kvarkenvinden
Box 4151
90405 Umeå

| 13 SENASTE FÖRETAGEN